12 декември 2012 г.

Светлинен поток, осветеност и светлинен добив

В бъдещите публикации тук, често ще срещате някои понятия и измерителни единици, свързани с характеристиките на светодиодните осветителни тела.
Най-често използваната единица в техничексите описания на светодиодните осветители е лумен (lm). С лумени се измерва светлинният поток излъчван от източниците на светлина.
Светлинният поток излъчван от точков източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан с интензитет 1 кандела е равен на един лумен.
Предполагам, че повечето от вас не са разбрали нищо. Затова по-неточното, но по-разбираемо обяснение е, че с лумените се измерва силата на светлинния поток от даден източник . Колкото повече са излъчваните лумени от едно осветително тяло, толкова повече светлина дава то.
Например една крушка с нажежаема жица и мощност 100W излъчва светлинен поток от около 1000 лумена. Тази стойност на светлинния поток се постига с един съвременен светодиод с мощност около 10W.
Друг важен показател, който е свързан с осветлението е осветеността. Тя е мярка за светлинния поток върху определена площ.
Мерната единица за осветеност е лукс (lx). Осветеност от един лукс е светлинен поток от един лумен, падащ върху един квадратен метър.
Изискванията за нормална осветеност са различни в зависимост от нуждите. Например за нормална осветеност на коридор са необходими 80 лукса, за работен офис нормата е над 300 лукса. Често има разлики в изискванията за осветеност, дори в едно помещение. Затова доброто разположение на осветителните тела, често е по-важно от броя и мощността им.
Друг термин, който често се среща, като характеристика на осветителните тела е светлинния добив. Той е отношение на силата на светлинния поток, разделен на консумираната мощност. Измерва се в lm/W.
Този показател дава представа за енергийната ефективност на дадено осветително тяло. Преди няколко години светодиодите имаха светлинен добив между 50 и 70 lm/W. Днес обикновено светлинният добив е над 100lm/W и се гони границата он 150lm/W.
Светлинният добив на светодиодите, зависи и от цвета им. Например, светодиодите с бяла светлина са три вида. Светодиоди с бяла топла, с нормална и с бяла студена светлина. За светодиоди от един производител с аналогични параметри, най-голям е светлинният добив на светодиодите със студена бяла светлина.
Има разлика, между светлинния добив от определен източник на светлина и светлинния добив от конкретно осветително тяло. Разликата се получава от това, че нито един източник не се използва директно. Всяко осветително тяло има, предпазен или декоративен екран, а загубите от него са от 10 до 30%. 
При използването на светодиоди, светлинния добив зависи и от режима, в който работят те. Понякога се търси по-голям светлинен поток, за сметка на намаляването на светлинния добив.

*Ако публикацията ви хареса, не се колебайте, да я споделите. За въпроси и поръчки ни пишете от страницата ЗА КОНТАКТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...