10 януари 2013 г.

Степен на защита -IP

Една от характеристиките на осветителните тела, с която задължително се маркират е степента на защита или IP. Това обозначение се прилага не само за осветителните тела, но и за всякакъв тип апаратура.
Степента на защита се задава с три цифри след кода IP. По-често обаче третата цифра се пропуска в обозначението.
Например за за светодиодните улични осветители произвеждани от нашата фирма степента на защита е обозначена така- IP 66.
Какво означават тези цифри?
Първата цифра дава информация за степента на защита от проникване на твърди тела и допир до места, които са под напрежение в осветителното тяло. За тази защита има седем степени.
0- Няма защита.
1- Изделието е защитено от случайно докосване с ръка и от проникване на твърди частици с диаметър над 50 мм.
2- Изделието е защитено от случайно докосване с пръсти и проникване на твърди тела с диаметър над 12 мм.
3- Изделието е защитено от докосване с инструменти и кабели и проникване на твърди тела с диаметър над 2.5 мм.
4- Изделието е защитено от докосване с инструменти и кабели и проникване на твърди частици с диаметър над 1мм.
5- Изделието е защитено от проникване на прах, над степен, която може да наруши нормалната му работа.
6- Изделието е напълно защитено от проникване на прах, поне в количество, което може да бъде установено с невъоръжено око.

Втората цифра дава информация за степента на защита от проникване на влага. Тя има девет степени.
0- Изделието няма защита срещу влага.
1- Изделието има защита от падащи вертикално капки вода.
2- Изделието е защитено от пръскане с вода под ъгъл 15 градуса.
3- Изделието е защитено от пръскане с вода под ъгъл 60 градуса.
4- Изделието е защитено от пръскане с вода без значение в каква посока. Възможно е ограничено проникване на влага.
5- Изделието е защитено от пръскане с вода с ниско налягане, без значение в каква посока. Възможно е ограничено проникване на влага.
6- Изделието има защита от временно потапяне във вода. Възможно е ограничено проникване на влага.
7- Изделието има защита от потапяне във вода до 1 м.
8- Изделието е защитено от пълно потапяне и налягане за неограничено време.

Когато изделието е само с един клас на защита, вместо цифра на мястото на неопределения клас се поставя Х. Например IP 3X.
Понякога към цифрите определящи двата класа на защита, можете да видите и трета. Тя указва степента на защита от механични въздействия и е в седем степени. Обикновено обаче се пропуска, защото не е задължителна по международния стандарт IEC 60529.
Правилният избор на осветително тяло с подходяща за условията, в които работи степен на защита е предпоставка за надеждна работа и дълъг живот. Някои от произвежданите от нашата фирма продукти, се предлагат, като варианти с различна степен на защита в зависимост от изискванията на клиента.

*Ако публикацията ви хареса, не се колебайте, да я споделите. За въпроси и поръчки ни пишете от страницата ЗА КОНТАКТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...